previous pauseresume next

آغاز طرح نوروزی اورژانس ۱۱۵ شهرستان نایین

همزمان با سایر ارگانهای امدادی شهرستان طرح امدادی اورژانس ۱۱۵ نیز از صبح روز ۹۲/۱۲/۲۵ آغاز گردید.در این طرح که به منظور ارائه خدمات بهینه به آحاد جامعه و ایجاد امنیت خاطر مسافران عزیز نوروزی اجرا می شود،مواردی نظیر استقرار آمبولانسها در حاشیه جاده های ورودی شهر و آماده باش کلیه پرسنل و مشارکت در ایستگاههای امنیت و سلامت ،تبلیغات و آموزش به منظور اطلاع رسانی مناسب طرح و تعامل با سایر سازمانهای مرتبط از جمله اقدامات پیش بینی شده  می باشد.