previous pauseresume next

اطلاعیه

احتراماً پیرو نامه شماره ۲/۸۱۳/د مدیریت امور مالی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص انتقال حساب های بانکی پرسنل به بانک رفاه شعبه نایین، خواهشمند کلیه همکاران محترم از سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ با به همراه داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی خود نسبت به تکمیل پرونده حساب جاری خود نزد بانک رفاه سریعا اقدام نمایند.