previous pauseresume next

اطلاعیه

احتراما با عنایت به مساعدت ها و پیگیری های متعدد ریاست محترم دانشگاه و حوزه معاونت محترم توسعه و تعاملات بعمل آمده با سرپرستی محترم بانک رفاه استان و به منظور ارائه تسهیلات رفاهی بانکی به کارکنان خدوم دانشگاه، به استحضار می رساند مقرر گردیده است تعداد ۱۰۰ فقره تسهیلات  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اختصاص یابد که این تسهیلات در قالب عقد قرارداد مرابحه به منظور تامین اموال و خدمات مورد نیاز خانوار با نرخ سود  ۱۲ % و باز پرداخت حداکثر ۳۶ ماهه با رعایت مفاد بخشنامه های مرتبط ( جریمه تاخیر تادیه دین) به همکاران ارجمندی که حقوق و مزایای خود را از طریق بانک رفاه دریافت می نمایند و از تسهیلات مذکور استفاده ننموده اند و یا بدهی بانکی در راستای تسهیلات مذکور نداشته و واجد شرایط دریافت این تسهیلات می باشند اعطاء گردد بدیهی است پس از انجام قرعه کشی که در حضور مدیر محترم منابع انسانی و رئیس محترم اداره بازرسی و مدیر محترم حراست دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۶ در محل دفتر امور رفاهی واقع در تالار سبز دانشگاه انجام می گردد اسامی برندگان نهایی از طریق سایت امور رفاهی اعلام و جهت انجام مراحل بعدی به سرپرستی بانک رفاه ارسال خواهد شد. .در همین راستا لازم است  متقاضیان فرم درخواست وام را که بپیوست نامه میباشد حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۹/۲۰ به واحد امور رفاهی شبکه تحویل نمایند ضمنا به درخواستهای ارائه شده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثرداده  نخواهد شد.