previous pauseresume next

افزایش بیش از ۲۰درصدی مصدومین تصادفی در طرح نوروزی ۱۳۹۵

به گفته آقای عباسی طرح نوروزی امسال در اورژانس ۱۱۵ همزمان با سایر ارگانهای امدادی به اجرا درآمد . در این طرح که از ۲۵ اسفند ۹۴ شروع شد با بکارگیری کلیه پرسنل و امکانات ، اورژانس پیش بیمارستانی بر بالین ۴۲۷ بیمار و مصدوم حاضر شدند که رشد ۱۵/۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. بیشترین رشد ماموریت در حوزه تصادفات با رشد ۲۰/۷ درصدی بوده است . در تصادفات نوروزی امسال در سطح جاده های شهرستان تعداد فوتی ها ۵ برابر سال گذشته و تعداد مصدومین تصادفی بستری در مراکز درمانی نیز با رشد ۱۱/۳ درصدی به ۱۲۸ نفر رسید آقای عباسی از کلیه همکاران که در ایام عید دور از خانواده در پایگاههای عملیاتی و اتاق فرمان اورژانس به هموطنان ارائه خدمت نمودند تشکر و قدر دانی کرد.