previous pauseresume next

ایراد سخنرانی در مدارس سطح شهر توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها به مناسبت هفته جهانی واکسیناسیون

در راستای گرامیداشت هفته جهانی واکسیناسیون، کارشناسان مبارزه با بیماری های این شبکه نسبت به ایراد سخنرانی در مدارس گوناگون سطح شهرستان اقدام نمودند و در این خصوص اطلاع رسانی لازم در مورد اهمیت واکسیناسیون در جامعه و کنترل بسیاری از بیماری های واگیردار خطرناک در سطح کشور انجام گردید. همچنین پمفلت و تراکت های مرتبط با موضوع بین دانش آموزان توزیع گردید.