previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی رابطین ادارات

در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۶ به همت واحد آموزش سلامت و سلامت جمعیت و خانواده، جلسه آموزشی در خصوص سرطان های شایع جهت رابطین ادارات توسط خانم دکتر فخارزاده برگزار گردید و در رابطه با میزان شیوع سرطان در ایران و جهان و اهمیت تشخیص زودرس و راههای پیشگیری از سرطان های پروستات، دهانه رحم، برست و .....مطالبی ارائه گردید و در پایان به سوالات مدعوین پاسخ داده شد.