previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای عملی ویژه ماماهای مراکز شهری

 پیرو هماهنگی با متخصص زنان و مسئول زایشگاه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ به همت واحد سلامت خانواده جلسه آموزشی مهارتهای عملی  مراقبتهای مادران باردار در سه ماهه اول و سوم در محل مرکز خدمات جامع سلامت شهدا ویژه ماماهای مراکز شهری برگزار گردید در این جلسه  دکتر انصاری متخصص محترم زنان در خصوص انداره گیری رحم در سنین مختلف بارداری ، بررسی سونو گرافی NT و... مطابق با پروتکل کشوری آموزشهای  لازم را ارائه نمودند در پایان به سوالات پاسخ داده شد.