previous pauseresume next

برگزاری مراسم شهدای مدافع حرم

برگزاری مراسم شهدای مدافع حرم شهید مهدی اسحاقیان و  شهید جواد محمدی

زمان : پنج شنبه ۱۰ خردادماه ۹۷ از ساعت ۲۲

مکان : گلزار شهدای امام زادگان شهر درچه

حانواده معظم شهداء_ ستاد برگزاری مراسم شهدای مدافع حرم شهر درچه