previous pauseresume next

برگزاری نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان ها

نمایشگاه خطرسنجی نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان ها در محل پارک غدیر نایین با همکاری صمیمانه جمعی از بهورزان و کارشناسان مبارزه با بیماری ها از ساعت ۶ عصر تا ۹ شب ادامه داشته و با استقبال بی نظیر مردم همراه بود.همچنین در این نمایشگاه، غرفه های آموزش و اطلاع رسانی در زمینه بیماری ایدز، سالک، تب مالت، پیشگیری و کنترل حوادث ترافیکی به همراه توزیع پمفلت های آموزشی مرتبط دائر بوده و توسط کارشناسان مربوطه آموزش و اطلاع رسانی به عموم جامعه انجام گردید.