previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی بیماران ترومایی

در تاریخهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه   کارگاه آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) با مشارکت مربیان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی در دو نوبت صبح و عصر و با همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین  برگزار شد. در این دوره که با هدف ارتقای سطح دانش ، نگرش و عملکرد پرسنل فوریتهای پزشکی در برخورد با مصدومین ترومایی به صورت تئوری ( مباحثی نظیر مدیریت راه  هوایی ، سوختگی ، خونریزی و...) و عملی برگزار شد ۲۴ نفر از پرسنل نایین ،خور و اردستان حضور داشتند در بخش عملی بیمارنماها بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده گریم شده و هر فرد شرکت کننده در دوره ، حداقل ۱۳ سناریوی بیمار ترومایی را تمرین میکرد . شایان ذکر است این دوره بر اساس دستورالعمل کشوری ابلاغ شده از سوی سازمان اورژانس کشور برگزار گردید. در پایان نیز از از برگزیدگان دوره آقایان رضا رحمت ، محمد کریمیان و میثم شفق با اهدای لوح و جایزه تقدیر بعمل آمد.