previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای با موضوع «ارزیابی و درمان اختلالات روانی»

کارگاه آموزشی منطقه ای با موضوع «ارزیابی و درمان اختلالات روانی» ویژه پزشکان متخصص داخلی، عمومی، پرستاران و روانشناسان شاغل در شبکه بهداشت و درمان های نایین، اردستان نطنز و خور و بیابانک روز یکشنبه مورخ ۹۶/۵/۱ ، در سالن اجتماعات مرکز جامع سلامت شهری شهداء  نایین با حضور مدرس ارجمند جناب آقای دکتر حمید محمد بیگی روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشکاه علو م پزشکی اصفهان برگزار گردید.این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی بیشتر درمانگران با اختلالات افسردگی، اضطرابی و راهکارهای جدید درمانی به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین و با همکاری واحد سلامت روان مرکز بهداشت استان برگزار شد.