previous pauseresume next

برگزاری گارگاه آموزشی فشارخون

روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۷ کارگاه آموزشی با موضوع فشار خون بالا جهت پزشکان متخصص و عمومی با حضور دکتر داود شفیعی فوق تخصص نارسایی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان نایین برگزار گردید.