previous pauseresume next

سهمیه سه ماهه اول (بهار ۹۷ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه اول سال ۹۷  زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

          از تاریخ                        تا تاریخ

        ۱۳۹۷/۰۱/۱۵              ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

        ۱۳۹۷/۰۱/۳۱              ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

        ۱۳۹۷/۰۲/۲۰              ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

        ۱۳۹۷/۰۳/۰۵              ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

        ۱۳۹۷/۰۳/۲۵              ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

 

۱- با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۹۵/۱/۱ تاکنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اند و همچنین نیرو های طرحی ، شرکتی و پزشک خانواده جداً خودداری می گردد.

۲- متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۰ روز قبل تاریخ های اعلام شده به امور رفاهی شبکه ارسال، تا پس از بررسی و قرعه کشی به اطلاع آنان رسانده شود.

۳ - اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.

     ۵- متقاضیان علاوه بر  تاریخهای مذکور با مراجعه به آدرس اینترنتی   http://refahi.mui.ac.ir   از  سهمیه های در دسترس نیز استفاده نمایند.