previous pauseresume next

سهمیه سه ماهه چهارم (زمستان ۹۶ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه چهارم  (زمستان۹۶ ) زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

           از تاریخ                   تا تاریخ

        ۱۳۹۶/۱۰/۰۹              ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

        ۱۳۹۶/۱۰/۲۹              ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

        ۱۳۹۶/۱۱/۱۵              ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

        ۱۳۹۶/۱۲/۰۱             ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

       ۱۳۹۶/۱۲/۱۷              ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

     

۱- با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تاکنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اندو همچنین نیرو های طرحی ، شرکتی و پزشک خانواده جداً خودداری می گردد.
۲- متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۰ روز قبل تاریخ های اعلام شده به امور رفاهی شبکه ارسال، تا پس از بررسی و قرعه کشی به اطلاع آنان رسانده شود.
۳- اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.