previous pauseresume next

سهمیه شهریور ماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه شهریور ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. 
« تاریخ  ۱۳۹۶/۰۶/۱۰  لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۲  جمعاً ۳ سهمیه »
تذکر:
۱— با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تاکنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اندو همچنین نیرو های طرحی ، شرکتی وپزشک خانواده جداً خودداری می گرددضمنا اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.
۲-تعرفه استفاده از ویلا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به ازاء هر شب در ایام غیرتعطیل ۷۰۰/۰۰۰ ريال و برای ایام پنجشنبه، جمعه و تعطیل ۸۰۰/۰۰۰ ريال تعیین می گردد. 
۳-متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر ۵ روز قبل از عزیمت به امور رفاهی شبکه بهداشت ارسال و پس از بررسی و قرعه کشی معرفی نامه صادر می گردد.