previous pauseresume next

سهمیه فروردین ماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه فروردین  ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. 
« تاریخ  ۱۳۹۷/۰۱/۲۴  لغایت ۱۳۹۷/۰۱/۲۶  جمعاً ۳ سهمیه »
تذکر:

۱- با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۹۵/۱/۱ تاکنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اندو همچنین نیرو های طرحی ، شرکتی وپزشک خانواده جداً خودداری می گرددضمنا اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.

۲-تعرفه استفاده از ویلا از تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱به ازاء هر شب در ایام غیرتعطیل ۷۰۰/۰۰۰ ريال و برای ایام پنجشنبه، جمعه و تعطیل ۸۰۰/۰۰۰ ريال تعیین می گردد.

۳-متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر ۵ روز قبل از عزیمت به امور رفاهی شبکه بهداشت ارسال و پس از بررسی و قرعه کشی معرفی نامه صادر می گردد.

۴- متقاضیان علاوه بر  تاریخهای مذکور با مراجعه به آدرس اینترنتی   http://refahi.mui.ac.ir   از سهمیه های در دسترس نیز استفاده نمایند.