previous pauseresume next

شرکت تیم فوتسال ۱۱۵ در جشنواره فرهنگی ورزشی

تیم فوتسال اورژانس ۱۱۵ نایین در اولین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان که در ورزشگاه نقش جهان برگزار گردید شرکت نمود و در اولین دیدار خود با نتیجه  ۶ بر۲ تیم اورژانس ۱۱۵ فلاورجان را مغلوب کرد.