previous pauseresume next

طرح مردم یاری مجتمع پزشکی بیمارستان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

در تاریخ  ۱۳۹۶/۸/۸ طرح مردم یاری مجتمع پزشکی بیمارستان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران  همزمان با هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت به میزبانی مرکز خدمات جامع سلامت بافران انجام شد .در این طرح متخصصین ارتوپدی ، داخلی ، اطفال ، زنان و زایمان ، چشم پزشکی ، اورولوژی ، پوست و پزشک عمومی به ویزیت رایگان بیماران پرداختند همچنین خدمات آزمایشگاه ، دندانپزشکی و داروخانه نیز رایگان ارائه گردید.