previous pauseresume next

فعالیتهای اورژانس نایین در طرح نوروزی۹۴

 

به گفته ی آقای عباسی مسئول اورژانس ۱۱۵ نایین، پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان در طرح نوروزی امسال که از ۲۵ اسفند ۹۳ لغایت ۱۵ فروردین ۹۴ ادامه داشت به بیش از۳۶۰ نفر از هموطنان امداد رسانی کرده اند که از این تعداد ۲۴۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته اند.که رشد ۳/۹ در صدی نسبت به پارسال دارد

-در طرح نوروزی امسال پرسنل  اورژانس ۱۱۵ به ۸۰ مورد ماموریت تصادفی اعزام گردیده که به ۱۴۶ نفر مصدوم تصادفی کمک رسانی شده است  که ازنظر  تعداد ماموریت ۲۳درصد وتعداد مصدوم تصادفی ۵درصد کاهش نسبت به طرح نوروزی ۹۳ را نشان میدهد همچنین در این مدت ۳ نفر از هموطنان در صحنه تصادف جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالای ۶۰درصد کاهش داشته است.

-در مدت ۲۰ روزه این طرح  تعداد ۲۱۶ نفر نیز از بیماران و مصدومین غیر تصادفی از خدمات اورژانس بهره برده اند که رشد ۳/۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

لذا  اجرای موفق این طرح نتیجه تلاش مجدانه کلیه همکاران اورژانس ۱۱۵ می باشد  که بصورت  شبانه روزی در پایگاههای اورژانس مشغول انجام وظیفه  بوده اند.