previous pauseresume next

فعالیتهای روز جهانی فشار خون در مرکز بهداشتی درمانی بافران

فعالیتهای روز جهانی فشار خون در مرکز بهداشتی در مانی بافران :

-برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از فشار خون بالا در مجتمع بقیه اله بافران جهت عموم مردم توسط خانم مفیدی

-برپایی پایگاه سلامت و انجام خطر سنجی افراد بالای ۳۰ سال در محل مجتمع بقیه اله بافران

-توزیع معرفی نامه های انجام آزمایش رایگان قند و چربی جهت افراد بالای ۳۰ سال

-برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از فشار خون ویژه رابطین

-آموزش عملی نحوه اندازه گیری فشارخون با حضور رابطین و جوانان توسط پزشک مرکز

-انجام مراقبت میانسالان و سالمندان در پایگاه سلامت