previous pauseresume next

اطلاعیه ها

سهمیه آبان ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه آبان ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۵ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ لغایت ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه مهر ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه مهرماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۸ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۴) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه سوم سال ۹۴  زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

            از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۴/۰۷/۱۸               ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

       ۱۳۹۴/۰۷/۲۸               ۱۳۹۴/۰۸/۰۲

       ۱۳۹۴/۰۸/۱۲               ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

       ۱۳۹۴/۰۸/۲۹               ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

      ۰۹/۱۶/ ۱۳۹۴               ۱۳۹۴/۰۹/۲۰

 

سهمیه شهریورماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه شهریورماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ لغایت ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ ویلای شماره ۴ جمعاٌ ۳ سهمیه

عقد قرارداد با شهر بازی بزرگ آبشار

واحد امور رفاهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین به اطلاع می رساند با توجه به عقد قرارداد با شهر بازی بزرگ آبشار پرسنل محترم می توانند جهت دریافت معرفی نامه به روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مراجعه و از خدمات این مجموعه تفریحی با ۵۰% تخفیف استفاده نمایند همچنین تعدادی بن برگ مربوط به تله کابین صفه ، تله سیژناژوان ، سینمای پنج بعدی صفه نیز با تخفیف ۲۵% در این واحد به همکاران ارائه می گردد.

واحد امور رفاهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین

بیمه نامه عمر و حادثه (فوت به هر علت )

قابل توجه کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، تبصره ۳ و ۴ و طرحی جهت برنامه ریزی برای کاهش هزینه های مادی و معنوی پرسنل در زمان بروز وقایع غیرقابل پیش بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه نامه عمر و حادثه جهت پرسنل خود با شرکت بیمه ایران به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۶/۳۱ با مبلغ حق بیمه ماهیانه هر نفر ۹۳,۳۰۰ ريال نموده است، همکارانی که تمایل به استفاده از این بیمه نامه را دارند تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ به رابط بیمه تکمیلی شبکه (آقای دهقانپور) مراجعه نمایند.

سهمیه مرداد ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه مردادماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد.

تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ویلای شماره ۴ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه تیر ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه تیرماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد.

تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ لغایت ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ویلای شماره ۷ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه سه ماهه دوم (تابستان ۹۴) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه دوم سال ۹۴  زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

            از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۴/۰۴/۰۴             ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

       ۱۳۹۴/۰۵/۰۱             ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

       ۱۳۹۴/۰۵/۲۶             ۱۳۹۴/۰۵/۳۰

       ۱۳۹۴/۰۶/۱۳             ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

      ۱۳۹۴/۰۶/۳۰              ۱۳۹۴/۰۷/۰۳

اطلاعیه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه مهد کودک فرزندان زیر ۶ سال خانمهای استخدام رسمی،پیمانی و تبصره ۳

صفحه‌ها

اشتراک در اطلاعیه ها