previous pauseresume next

اطلاعیه ها

سهمیه سه ماهه سوم ( پائیز ۹۵ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه سوم سال ۹۵ زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

         از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۵/۰۷/۱۲             ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

       ۱۳۹۵/۰۷/۳۰             ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

       ۱۳۹۵/۰۸/۱۶             ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

       ۱۳۹۵/۰۹/۱۲             ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

سهمیه شهریورماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه شهریور ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه مرداد ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه مرداد ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه تیرماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه تیرماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه (ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ جمعاٌ ۳ سهمیه

تذکر:

۱-اولویت با متقاضیانی می باشد که تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده ننموده اند.

۲-همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده نموده اند ، ثبت نام نمی شوند.

۳-تعرفه های استفاده از ویلا از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به ازاء هر شب در ایام غیر تعطیل  ۶۰۰/۰۰۰ ریال و برای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل ۷۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد

۴- متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۵ روز قبل از عزیمت به واحد روابط عمومی شبکه بهداشت ارسال نمایند تا پس از بررسی و قرعه کشی معرفی نامه آنان صادر گردد.

سهمیه سه ماهه دوم ( تابستان ۹۵ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه دوم سال ۹۵ زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

         از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۵/۰۴/۰۵             ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ 

       ۱۳۹۵/۰۴/۳۰             ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

       ۱۳۹۵/۰۵/۲۸             ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

       ۱۳۹۵/۰۶/۰۹             ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۱-با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت رامور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا کنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اند  جداً خودداری می گردد.

۲-متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۰ روز قبل تاریخ های اعلام شده به روابط عمومی شبکه ارسال ، تا پس از بررسی و قرعه کشی به آنان رسانده شود.

۳-اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.

سهمیه خرداد ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه خرداد ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه اردیبهشت ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه اردیبهشت ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه فروردین ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه فروردین ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه سه ماهه اول(بهار۹۵) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه  اول سال ۹۵ زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

         از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۵/۰۱/۰۴             ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ 

       ۱۳۹۵/۰۱/۲۳             ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

       ۱۳۹۵/۰۲/۲۱             ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

       ۱۳۹۵/۰۳/۱۷             ۱۳۹۵/۰۳/۲۱

۱-با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تاکنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اند جداً خودداری می گردد.

۲-متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۰ روز قبل تاریخ های اعلام شده به روابط عمومی شبکه ارسال، تا پس از بررسی و قرعه کشی به اطلاع آنان رسانده شود.

۳-اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.

سهمیه سه ماهه چهارم (زمستان ۹۴) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه  چهارم سال ۹۴  زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

         از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۴/۱۰/۰۲             ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

       ۱۳۹۴/۱۰/۲۰             ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

       ۱۳۹۴/۱۱/۰۶             ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

       ۱۳۹۴/۱۱/۱۹             ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

       ۱۳۹۴/۱۲/۰۲             ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

 

صفحه‌ها

اشتراک در اطلاعیه ها