previous pauseresume next

اطلاعیه ها

سهمیه فروردین ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه فروردین ماه مجموعه فرهنگی شماره ۴ دانشگاه (ویلای چادگان)از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵لغایت ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ جمعاً ۳ سهمیه اعلام میگردد.

۱-با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا کنون از این مجموعه رفاهی استفاده ننموده اند جداًخودداری میگردد.

۲-متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر یک هفته قبل از تاریخ های اعلام شده به روابط عمومب شبکه ارسال نمایند.

۳-اولویت با متقاضیانی می باشد که تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده ننموده اند

اطلاعیه فروش ۴۰ واحد مسکونی تعاونی مسکن کارکنان

فروش ۴۰ واحد مسکونی تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شرایط پرداخت اقساطی و زمان تحویل ۲۱ ماهه

سهمیه سه ماهه چهارم۹۳ زائرسرای مشهد

 

بدینوسیله سهمیه سه ماهه چهارم(زمستان ۹۳)زائر سرای مشهد مقدس به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

                                     ۱۳۹۳/۱۰/۱۱        تا          ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

                                     ۱۳۹۳/۱۰/۲۵        تا          ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

                                     ۱۳۹۳/۱۱/۰۵        تا         ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

                                    ۱۳۹۳/۱۱/۱۶         تا         ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

                                     ۱۳۹۳/۱۲/۰۷        تا         ۱۳۹۳/۱۲/۱۱  

سهمیه آبانماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه آبانماه مجموعه فرهنگی شماره ۴ دانشگاه (ویلای چادگان)از تاریخ ۱۳۳/۰۸/۲۴لغایت ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ اعلام میگردد.

۱-با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا کنون از این مجموعه رفاهی استفاده ننموده اند جداًخودداری میگردد.

۲-متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر یک هفته قبل از تاریخ های اعلام شده به روابط عمومب شبکه ارسال نمایند.

۳-اولویت با متقاضیانی می باشد که تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده ننموده اند

بن ۵۰% تخفیف شهر بازی ملک شهر

به اطلاع کلیه پرسنل می رساند جهت دریافت بن ۵۰% تخفیف شهر بازی ملک شهر به واحد روابط عمومی شبکه مراجعه نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در اطلاعیه ها