previous pauseresume next

معدوم نمودن ۲ تن از انواع مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته و غیر مجاز

در راستای کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و در پی اجرای طرح ضربت بازرسان بهداشت محیط در طول یکسال گذشته مقدار ۲ تن انواع مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته و غیر مجاز کشف و پس از طی مراحل قانونی و اداری در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ با هماهنگی و حضور نمایندگان محترم فرمانداری ، دادگستری ، تعزیرات حکومتی ، معاون بهداشتی و مسئول بهداشت محیط شهرستان معدوم گردید.