previous pauseresume next

پایان طرح سلامت نوروزی در اورژانس ۱۱۵

آقای عباسی مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان نایین ضمن تقدیر و تشکر از تلاش شبانه روزی کلیه پرسنل عملیاتی و اتاق فرمان اورژانس ۱۱۵ در ایام اجرای طرح سلامت نوروزی ۹۶، اقدامات انجام پذیرفته در سطح شهرستان را رضایت بخش اعلام کرد. وی گفت با پیش بینی تسهیلات لازم در خصوص نیروی انسانی، دارو، تجهیزات تخصصی، آمبولانس و ... علیرغم افزایش تماس های امداد خواهی و به طبع آن ماموریت های اورژانسی شاهد هیچ گونه مشکلی در حوزه پیش بیمارستانی در سطح شهرستان نبودیم.پرسنل اورژانس ۱۱۵ امسال در طول زمان اجرای طرح نوروزی بر بالین ۱۳۱ نفر در ۷۰ صحنه تصادف حاضر شدند که ۷۵ درصد آنها (۹۸ نفر) را به مراکز درمانی انتقال دادند. همچنین اورژانس ۲۹۶ ماموریت را در این ایام به انجام رساند (۳ درصد افزایش نسبت به مشابه سال قبل) سوم فروردین امسال تنها روز بدن تصادف در سطح شهرستان بود. ضمن آنکه ۲۸ اسفند ۹۵ بیشترین تعداد تصادف با ۱۷ نفر بستری در طول اجرای طرح نوروزی بود.