previous pauseresume next

بازدید کارشناسان بهداشت محیط از مراسم شب های قدر

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ از محل برگزاری مراسم پرفیض شب های قدر توسط کارشناسان بهداشت محیط بازدید شد.در این بازدید ها در مورد رعایت بهداشت مواد غذایی و توزیع نذورات، بهداشت فردی و رعایت اصول و موازین بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع کرونا آموزشها و تذکرات لازم  لازم ارائه گردید.