previous pauseresume next

تجلیل از پرسنل کارگزینی

 در تاریخ ۲۵فروردین آقایان دکتر نقیب زاده  و دکتر قاسمی مدیر و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان نایین  با حضور در واحد کارگزینی، ضمن تبریک روز منابع انسانی  از  خدمات  پرسنل شاغل در این واحد تقدیر و تشکر نمودند.