رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت درمان

 آقای دکتر ماشااله رضایی

ریاست بیمارستان حشمتیه

رضایی