رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مشترک کارشناسان واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای و کارشناس شرکت نفت

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

بازدید مشترک کارشناسان واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای و کارشناس شرکت نفت از جایگاه های سوخت خارج شهری.