رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مشترک واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی شهرستان نایین

بازدید مشترک واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی شهرستان نایین مورخ 1401/12/15 از مراکز عرضه گوشت قرمز و قصابی های سطح شهر.