رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز واکسیناسیون کرونا

565767

 همشهریان عزیز جهت تزریق دوز یاداور می توانند به بیمارستان حشمتیه   مراجعه نمایند.

 

 

غ  آدرس مرکز منتخب بیمارستان حشمتیه نایین   س 

 

غسبد کامل واکسن : (سینوفارم، پاستوکووک، رازی کووپارس، برکت، اسپایکوژن و فخراوک)   س  

 

 غساعات فعالیت مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت جهت انجام واکسیناسیون  8-12 و16-19 س