رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه از شبکه بهداشت و بیمارستان حشمتیه نایین

🗓 دوشنبه ۲۷ شهریورماه

✍️بازدید مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه جناب حاج آقای هاشمی، به همراه تیم همراه، سرکار خانم نخعی ، سرکار خانم غفاری، از بیمارستان حشمتیه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین

✳️ دراین بازدید مقدمات تفکیک منابع انسانی بیمارستان از شبکه را فراهم گردید