رفتن به محتوای اصلی
x

تقدیر خدمات ارزشمند سرکار خانم زهرا متولیان در طول خدمت در شبکه بهداشت

✍️ طی مراسمی به همت پرسنل بهداشت خانواده و با حضور معاون بهداشتی و پرسنل ستادی از خدمات ارزشمند سرکار خانم زهرا متولیان در طول خدمت در شبکه بهداشت و واحد سلامت خانواده تقدیر و تشکر بعمل آمد

🌸 ایشان به افتخار بازنشستگی نایل گردیدند