رفتن به محتوای اصلی
x

سلامت خانواده

خانم زهرا متولیان  فوق لیسانس کارشناس مسئول خانواده و جمعیت

منولیان

 

عرب

 

 

 

خانم راضیه السادات بنی طبا 

کارشناس سلانت سالمندان

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت خانواده

 

1

 

 

 خانم دکتر فاطمه صابر 

مدرک تحصیلی : دکترای آموزش بهداشت 

مسئول برنامه سلامت نوزادان و کودکان

 

2